Descripción del proyecto

«Com un llibre obert»

Vicobook, «write, create & share», és un servei innovador per a la creació literària online, es tracta doncs, d’elaborar continguts literaris de diferents temàtiques perquè altres usuaris puguin aportar la seva creativitat i complementar les redaccions des del punt de vista personal.

El símbol utilitzat representa: un llibre obert, la inicial de Vicobook, el moviment d’unes ales d’ocell… El símbol pretén evocar una explosió amb històries de tota mena i generar la llibertat del coneixement col·laboratiu.