Descripción del proyecto

Creació del logotip pel “Col·lectiu català contra l’oblit” a Àustria.