Descripción del proyecto

Creació de packaging genèric i catàleg de productes per aquesta empresa artesanal que produeix elements decoratius per a nadons, comunió i noces.