Descripción del proyecto

Un local de copes i restaurant en un singular edifici del centre de Terrassa.

La denominació del logo ho defineix la lletra K, que s’imposa com el símbol que sintetitza el logo. La idea esdevé a partir de les retolacions provisionals que circulaven en temps de la llei seca americana. Un tipografia versionada i adaptada dels estils «stencil», juntament amb la utilització del color negre com element cohesionador amb la cromàtica dels espais.

La divisió en tres línies emfatitzen la intenció de «codificar» la lectura del logo i només poder ser interpretat pels clients del klan.