Descripción del proyecto

Egara Formació, es una consultoria de formació especialitzada en solucions integrals de formació per empreses, organitzacions i particulars.

La conceptualització d’aquesta marca s’ha ideat a partir l’evolució atribuïble al concepte genèric de FORMACIÓ. Creixement, Construcció, Geometria, Polígon, Adaptació… constitueixen l’eix vertebrador de la marca, que com un joc de formes del «Tangram» construeixen el símbol que recorda les inicials d’Egara Formació.