Descripción del proyecto

Empresa destinada a l’elaboració de objectes per la seva comercialització, amb material originat del reciclatge. Aporta el valor a fomentar el residu cero.

Visibilitzar i aportar informació de l’activitat amb un símbol, requereix que la interpretació gràfica resumeixi i acompanyi visualment les accions de l’empresa en tots els seus àmbits. El traçat d’una sola línia dibuixa la forma d’una fulla, on la punta indica la direcció ascendent, a més d’adaptar la lleugera inclinació d’acord amb l’angle de la tipografia del logotip. Tanmateix el traçat de la línia adopta la forma d’una «e» en minúscula com la tipografia emprada en el logotip «earth»