Descripción del proyecto

Identitat gràfica integral per aquesta empresa productora de pintures amb base de calç