Descripción del proyecto

Il·lustracions per representar de forma gràfica el projecte arquitectònic del Casal de Cultura de Sant Climent de Llobregat