Descripción del proyecto

Fomentar l’associacionisme del polígons industrials de Terrassa és l’element clau en aquesta interpretació gràfica. La simbologia però, aporta diverses formes d’interpretació:

Per una banda, els elements circulars pretenen ser una al·legoria a les industries o conjunts en procés de fusió.

Al interior d’aquests cercles s’hi pot interpretar «l’skyline» industrial amb les típiques teulades de l’imaginari industrial, o bé una gràfica de línies en progressió.