Descripción del proyecto

Una de les tècniques desenvolupades per De Bono és la dels sis barrets per pensar. Consisteix a imaginar-se que cada persona disposa de sis barrets. Cada barret és una manera de pensar que es complementa amb les altres.

Segons De Bono, la lògica limita les capacitats del pensament i per això proposa una lògica que anomena fluida, que es basa en les alternatives, en la investigació de possibilitats, en evitar qualsevol judici que afirmi una veritat única i definitiva. Tot el pensament paral·lel és un camp lligat directament amb la creativitat.

Quests senyors de dotze centímetres d’alçada i reproduïts en resina de poliuretà, representen els sis barrets per recordar-nos i ser conscients de la diversitat de pensament.

(Edició pròpia)